Pure You Coaching

Meervoudige intelligenties

Een intelligentie is een vermogen om een probleem op te lossen of iets te maken dat gewaardeerd wordt in een of meerdere culturele settingen. (Gardner, 1993)

In het dagelijkse leven komen wij vaak in aanraking met wel of niet intelligent zijn, hoog of laag opgeleid zijn (overigens in 2018 begint over deze begrippen een discussie in Nederland) en wordt men gekaderd aan de hand van diens IQ.

Het is niet verkeerd om het IQ te meten maar er zijn zoveel meer intelligenties te ontdekken binnen de mens. De theorie van Meervoudige Intelligenties (MI’s) gaat uit van acht intelligenties;

– lingu├»stische,
– logisch/mathematische
– ruimtelijke
(die samen in traditionele IQ-tests worden gemeten)

– interpersoonlijke
– intrapersoonlijke
(die samen worden gezien als EQ)

– muzikale
– lichamelijke/kinesthetische
– naturalistische
(nieuwste toevoeging in het intelligentie spectrum)

Klik hier voor een overzicht van meervoudige intelligenties voor een PDF bestand waar de intelligenties verder worden omschreven

Toepassing van MI’s

Het inzicht in uw eigen meervoudige intelligenties kan u op verschillende gebieden helpen. Het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit en maakt u bewust van de dingen waar u feeling mee heeft. Als u bewust wordt hoe uw MI’s zich verhouden tot elkaar kunt u deze kennis in uw voordeel gaan inzetten. Meer voordelen van de toepassing van de MI’s kunt u hier lezen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de MI’s in te zetten. Er worden trainingen en workshops gegeven aan de hand van de MI’s en er is ook de mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw eigen Meervoudige Intelligenties. Dit kunt u doen door middel van een MIDAS scan aan te vragen via contact.

Uitleg MIDAS door Dr. Branton Shearer