Pure You Coaching

Scholen

Het onderwijs is een bron voor inspiratie en motivatie…toch? Vaak weten wij later dat de school de mooiste tijd van het leven was. Helaas staan niet alle kinderen hier bij stil maar voor sommige kinderen is het ook niet de mooiste tijd van hun leven.

Er zijn leerlingen die veel stress ervaren en de druk wordt steeds groter door de maatschappij. In de jaren dat ik werkzaam ben in het onderwijs heb ik een verschuiving zien plaatsvinden van de lat die de leerlingen zichzelf opleggen en soms ook door ouders. Dit vraagt om steeds meer psychologische hulp in het onderwijs en dit biedt Pure You Coaching.

Faalangstreductie /  Sociale vaardigheidstraining

Voor de startende leerlingen op de middelbare school is het belangrijk dat zij een goed begin maken. Er komt veel op de leerlingen af; proefwerk weken, veel meer huiswerk en onderwijs op verschillende niveaus. Ook op sociaal gebied gaat er veel veranderen; op de basisschool de oudste en op de middelbare school de jongste, meer leerlingen in de klas waar zij hun plek tussen moeten vinden, nieuwe vrienden maken en verschillende docenten. Voor sommige leerlingen is dit moeilijker dan voor anderen en ik help deze leerlingen graag op weg.

De trainingen die Pure You Coaching aanbiedt hebben als doel om de leerlingen te helpen met hun persoonlijke leerdoelen. In ongeveer acht weken behandelen we allerlei thema’s die de leerling helpt in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Enkele thema’s als voorbeeld zijn;

  • Zelfvertrouwen
  • Concentratie
  • Leren omgaan met tegenslagen
  • Positief denken
  • Plannen & organiseren
  • Ontspannen
  • Uw kwaliteiten ontdekken

Meervoudige intelligentie

Ieder kind heeft kwaliteiten en uitdagingen. Het is belangrijk om deze in kaart te brengen en het kind te stimuleren zijn of haar kwaliteiten in te zetten. In het onderwijs is er genoeg aandacht voor het IQ (rekenen, taal en ruimtelijk inzicht) en krijgt het EQ (sociale gevoeligheid en zelfkennis) ook steeds meer aandacht. Vanuit de theorie van de meervoudige intelligenties zijn er in totaal acht intelligenties waar de kinderen op gescand kunnen worden. Het is geen beoordelingsinstrument en de kinderen kunnen dus ook niet goed of slecht scoren. Het doel is om te kijken waar de kinderen sterk in zijn en dit inzetten op gebieden waar zij minder handig in zijn. Op deze manier vergroot het zelfvertrouwen van het kind en dit neemt hij of zij haar hele leven mee! Meer informatie over meervoudige intelligenties en het toepassen hiervan vindt u hier.