Pure You Coaching

Onderzoek & beleid

Onderzoek doen is een belangrijk gebied voor bedrijven en organisaties. Het behoedt bedrijven om bepaalde aannames te doen en een daadwerkelijk antwoord te krijgen op eventuele vraagstukken. Vanuit Pure you coaching wordt onderzoek gedaan waar validiteit en betrouwbaarheid worden gemeten en de significantie gewaarborgd wordt. Hiermee verzeker ik u dat de uitkomst van het onderzoek niet op toeval is berust.

Het doen van onderzoek kan inzicht geven in;

  • tevredenheid van werknemers of klanten
  • oorzaken van eventuele knelpunten in kaart brengen waar eventuele groei- en ontwikkelingskansen liggen.

Werkwijze

Als u interesse heeft in een onderzoek binnen uw bedrijf of organisatie organiseer ik eerst een get together om het vraagstuk helder te maken. Aan de hand van dat gesprek wordt er een projectplan geschreven en hiervoor goedkeuring gevraagd. Als er een GO is voor het projectplan gaat het onderzoek van start. Tijdens het onderzoek houd ik nauw contact met de opdrachtgever zodat het project transparant blijft voor alle partijen.

Wat u globaal mag verwachten van een In- company research project.

Vanuit het onderzoek komt een conclusie en advies. Als er behoefte is aan vernieuwend of aangepast beleid ondersteun ik hier graag bij. In de praktijk komt het ook voor dat er al vraag is naar nieuw beleid en dat vanuit die vraag een onderzoek wordt gestart.