Pure You Coaching

Workshops & trainingen

Bedrijven & organisaties

Agressie op de werkvloer kan voorkomen onder collega’s maar ook tussen werknemers en klanten of patiënten. Hoe agressie en geweld geïnterpreteerd wordt is voor iedereen anders en dit kan onderling tot onbegrip en frustraties leiden. Het doel van deze training is dat men bewust wordt van wat agressie en geweld is en hoe verschillend dit voor iedere collega kan zijn. Er wordt dieper ingegaan op de persoonlijke innerlijke processen tijdens het beleven van agressie en geweld en hoe men hier bewust mee kunt omgaan. 

 

– Kennis over wat er gebeurt met het lichaam en brein op het moment van een confrontatie, verbeteren van zelfinzicht en inzicht in elkaar t.o.v. agressie en geweld, bewust worden van eigen denkprocessen en die van de ander.

Op het moment van de confrontatie gebeurt er veel met ons lichaam en brein. Het is de kunst om vooral ons eigen gedrag en houding te controleren.  Eerst kijken we waarom we reageren zoals we reageren, waarom mensen verschillend reageren en hoe u invloed heeft op uw eigen gedrag. Tijdens deze training krijgt u geleerd hoe uw manier van communiceren invloed kan hebben op anderen. Daarnaast wordt u meer bewust van uw eigen houding en attitude en welke invloed dit kan hebben op de situatie. 

 

– Kennis over waar gedrag vandaan komt en zich uit in communicatie en houding, bewustwording van eigen houding en communicatie, handvatten om door middel van communicatie de situatie te beïnvloeden

Voor een starter in het werkveld komen veel dingen op u af. Nieuwe collega’s, werkzaamheden en protocollen, nieuw gebouw en nieuwe (on)geschreven regels. Naast het feit dat u als starter misschien nog zoekende bent in de nieuwe werkcultuur, kan het lastig zijn om bewust te blijven van uw unieke samenstelling van persoonlijke kwaliteiten en hierop durven te vertrouwen. Deze training helpt u om uw kwaliteiten in kaart te brengen maar ook op welke manier u uzelf kunt profileren, positioneren en professionaliseren. Het kan een voordeel zijn om als starter het werkveld te betreden. U kunt uzelf opnieuw uitvinden en de beste versie van uzelf worden. In deze training wordt niet alleen gelet op het inzetten van de al gevormde kwaliteiten maar ook op het gebruik van uw meervoudige intelligenties (zie meervoudige intelligenties). Door een stukje van uzelf mee te nemen in de manier van werken wordt uw baas blij maar vooral uzelf!

– eigen meervoudige intelligenties ontdekken, weten hoe deze toepassen in de praktijk, uzelf leren profileren, positioneren en professionaliseren.

Binnen bedrijven en organisaties werken collega’s vaak samen. Samenwerken is belangrijk om een bepaald doel te bereiken en om tijdens de samenwerking de kwaliteiten van elke collega volledig te benutten. Helaas gebeurt dit niet altijd optimaal in de praktijk. In de training van groep naar kudde wordt er gekeken naar de groepsdynamiek en wordt hier op ingespeeld. Werken in een groep is niet alleen het combineren van vaardigheden en deze op elkaar afstemmen, het gaat vooral om de persoonlijkheden die bij elkaar worden gezet. Deze training geeft inzicht waar de kwaliteiten van de groep liggen en tegen welke valkuilen zij aan kunnen lopen.

Daarnaast geeft deze training inzicht in; 

– de combinaties die tussen collega’s goed en minder goed werken,

– op welke manier collega’s elkaar kunnen versterken,

– welke allergieën collega’s bij elkaar kunnen oproepen,

– welke positie het beste past bij ieder individu.

Door inzicht te krijgen in deze bovenstaande thema’s wordt er een duidelijk beeld geschetst van de groepsdynamiek. Het mooiste is als we in plaats van alleen een groep te vormen ook kunnen vormen naar een team. Een team waar iedere werknemer op zijn plek is (en voelt), de juiste functie vervult en de kwaliteiten van iedere persoon ten volste worden benut. 

– bewustwording van groepsdynamiek, werknemers die zich beter op hun plek voelen en meer gewaardeerd voelen, omvormen naar een team met een hoger rendement op de werkvloer.

Er worden geen vergaderingen gehouden over wie de leider van de kudde is in de paardenwereld, er bestaat een natuurlijke leider en die voelt wat zijn of haar taak is om de leiding te houden. In het werkveld worden werknemers soms in de positie geplaatst van een leidinggevende rol terwijl dit niet perse hun natuurlijke aard is. Het is belangrijk om bij deze mensen aandacht te besteden aan het creëren van;

– zelfvertrouwen,

– communicatievaardigheden die bijdragen aan motivatie, enthousiasmeren en werknemers uitdagen,

– doortastend zijn op de manier die bij de persoon past,

– persoonlijke kwaliteiten en deze inzetten in het geven van leiding

Tijdens deze training gaat u aan het werk met paarden.U gaat ervaren hoe het is om

natuurlijk overwicht te hebben en uw persoonlijke leiderschap te ontwikkelen.

– andere kijk op leiderschap, overtuigende gespreksvaardigheden,

persoonlijke kwaliteiten inzetten om persoonlijke leiderschap te ontwikkelen.

Ondernemers

Bring it on!  De workshop voor startende ondernemers om een unieke stempel in het bedrijfsleven te zetten

U start met een eigen bedrijf en dit gaat vaak gepaard met een persoonlijke missie. Deze persoonlijke missie uitdragen gaat alleen lukken als u uw eigen unieke twist eraan geeft. Er zijn genoeg bedrijven met hetzelfde product of dienst waarmee een bedrijf erg succesvol is en het ander bedrijf het niet redt.

De kans van slagen wordt groter als u uzelf goed kent en een beeld heeft van uw meervoudige intelligenties, werkwijze en motivaties. Tijdens de training leert u uw eigen succesformule creëren waardoor het bedrijf een sterke foundation krijgt. Vanuit deze stabiele basis kunt u uw creativiteit de vrije loop laten en mooie successen behalen.

Deze training is ook als individueel traject in te plannen

– Eigen succesformule opstellen, overzicht creëren in  eigen business plan (ook als u deze niet heeft), uw motivaties helder krijgen en deze implementeren in uw bedrijfsvoering.

Make it stick

Deze training leert u om zo effectief mogelijk uw ideeën over te brengen aan de mensen om u heen. Ondernemer zijn bestaat niet alleen uit het verkopen van producten of diensten maar ook om het verkondigen van uw idealen en overtuigingen. De mate van succes hangt samen met hoe goed deze overtuigingen landen bij mensen en in hun gedachten blijven plakken (stick). Tijdens deze training leert u het ‘waarom’ van uw bedrijf te verkopen door de zes SUCCES principes toe te passen.

Het ‘waarom’ van uw bedrijf moet in gedachten van de klant blijven plakken zodat uw aanbod onbewust de vraag van de klant wordt. 

 

– leren overtuigen, effectief communiceren, pure bedrijfsvoering, praktische tips om uw ideeën te laten werken

Scholen

Faalangstreductie training

Voor de startende leerling op de middelbare school is het belangrijk dat hij of zij een goed begin maakt. Er komt veel op de leerlingen af; proefwerkweken, meer huiswerk, presentaties en onderwijs op verschillende niveaus. Voor sommige leerlingen is dit lastiger dan voor anderen en wordt de spanning op het gebied van presteren te hoog. Deze spanning kan zich op verschillende manier uiten, door bijvoorbeeld heel veel te leren of juist de handdoek in de ring te gooien en niet meer te leren. Het is belangrijk voor ouders en scholen om hier in het eerste schooljaar op te letten zodat er op tijd ondersteuning geboden kan worden.

De training helpt leerlingen te groeien met betrekking tot de volgende thema’s;

– zelfvertrouwen
– leerstrategieën
– leren ontspannen
– motivatie en uitdaging vinden
– leren effectief plannen
– realistische verwachtingen en omgaan met teleurstellingen

De middelbare school is een nieuwe stap in het leven van de leerling, een gezonde dosis zelfvertrouwen komt dan goed van pas. Deze nieuwe stap brengt veel veranderingen op sociaal gebied; op de basisschool waren zij de oudste en op de middelbare school de jongste, meer leerlingen in de klas waar zij een plek tussen moeten vinden, nieuwe vrienden maken en verschillende docenten. Voor sommige leerlingen is dit moeilijker dan voor anderen en Pure You Coaching helpt deze leerlingen graag op weg.

De sociale vaardigheidstraining helpt leerlingen te groeien met betrekking tot de volgende thema’s;

– zelfvertrouwen– communicatie vaardigheden (gericht op omgaan met pestsituaties)
– voor zichzelf leren opkomen
– leren contact maken met andere leerlingen
– zichzelf leren kennen en begrip hebben dat iedereen anders is.

Door het inzetten van uw persoonlijke kwaliteiten tijdens het lesgeven creëert u een win- win situatie voor u en uw leerlingen. U presteert namelijk het best als u een stukje van uzelf in het lesgeven legt. U kunt misschien niet van uw hobby uw werk maken maar het is wel mogelijk om aspecten van uw hobby, passie of enthousiasme te gebruiken in uw manier van lesgeven.

Deze training biedt u de kans om uw persoonlijke kwaliteiten te (her)ontdekken en deze in te zetten in uw werk. Waarom bent u een unieke geschiedenis docent, wat maakt uw wiskunde les anders dan anderen? U zult leren dat er geen goed of fout is, maar dat er wel een unieke manier is om de lesstof over te brengen aan leerlingen. Deze unieke manier komt voort uit het inzetten van uw persoonlijk talent als docent. 

– meervoudige intelligentie, werken vanuit passie en talent, anders onderwijs